Creator Sopwith Camel螺旋桨飞机
魅力潮女

魅力潮女
关注 发私信

宝贝
4
专辑
27
日志
0
粉丝
12
关注
151

Creator Sopwith Camel螺旋桨飞机

883块乐高积木组成,以英国著名的单座“骆驼”双翼飞机为蓝本,罕见的深绿色,暗棕褐色和金属银积木块。组装完毕后,机身长40cm,双侧翼展长达50cm,是一款颇具分量的生日好礼。

{{ item.UserName }}
{{ item.UserName }}:

{{ item.MainContent }} [回复] {{ item.date_from_now }}

{{ citem.UserName }}
{{ citem.UserName }}:

{{ citem.MainContent }} {{ citem.date_from_now }}