Big Brand Theory 大品牌 VI系统设计图书
灵感库设计图书

灵感库设计图书
关注 发私信

宝贝
12
专辑
0
日志
0
粉丝
16
关注
1

Big Brand Theory 大品牌 VI系统设计图书

《大品牌》汇聚全球品牌设计个案和创作理念。本书以商业性、实践性、案例性为基点,从餐饮、服饰、生活用品及服务三大领域,精选上百个具代表性的项目,从品牌定位、视觉设计、形象深化推广策略等方面,将设计方案与品牌理念相结合,叙述新兴品牌在市场经济中吸引眼球,以及经典品牌在竞争中长盛不衰的奥秘,案例包括Adi...

{{ item.UserName }}
{{ item.UserName }}:

{{ item.MainContent }} [回复] {{ item.date_from_now }}

{{ citem.UserName }}
{{ citem.UserName }}:

{{ citem.MainContent }} {{ citem.date_from_now }}