Batik花纹木碗
穗悠然

穗悠然
关注 发私信

宝贝
6
专辑
3
日志
1
粉丝
11
关注
17

Batik花纹木碗

来自传承佛教传统的爪哇国,一花一叶均为手工绘制,淡淡的乡土气息煞是好看,只装干果多少有些浪费,作为装饰小品才算物尽其用。

{{ item.UserName }}
{{ item.UserName }}:

{{ item.MainContent }} [回复] {{ item.date_from_now }}

{{ citem.UserName }}
{{ citem.UserName }}:

{{ citem.MainContent }} {{ citem.date_from_now }}